: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

P

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
 

Pantone

najpowszechniej używany wzornik kolorów.
   

¤

  Parity metoda kontroli błędów, w której dodawany jest dodatkowy bit kontrolny w każdym znaku. Wartość bitu jest dobierana tak, aby suma bitów danych i bitu kontrolnego zawsze była albo parzysta (kontrola parzystości), albo nieparzysta (kontrola nieparzystości).
   

¤

  PC Card karta (dawniej PCMCIA) rozszerzająca możliwości notebooka. Może zawierać np. faksmodem, interfejs sieciowy, twardy dysk, sterownik CD-ROM.
   

¤

  PCB (Printed Circuit Board)  skrót często stosowany jako określenie płytki drukowanej, na której zamontowana jest karta czy płyta główna.
   

¤

  PCI (Peripheral Component Interconnect)  interfejs systemowy PC oparty na 32-bitowej szynie taktowanej zegarem 33 MHz. W stosowanym obecnie standardzie PCI 2.0 jedno z urządzeń współpracujących z szyną może być taktowane zegarem 66 MHz. Prowadzone są prace nad szybszymi wersjami PCI.
   

¤

  PCL (Printer Control Language)  popularny język komend dla drukarek laserowych wprowadzony przez firmę Hewlett-Packard.
   

¤

  PCM (Pulse Code Modulation)  modulacja impulsowa zwana też kodowaniem impulsowym. Używana m.in. do zapisywania dźwięku w postaci cyfrowej na płytach CD-Audio, stosowana także do zapisu próbek przeznaczonych do syntezy dźwięku w kartach dźwiękowych wykorzystujących syntezę wavetable.
   

¤

  PCMCIA patrz PC Card.
   

¤

  Photo CD dysk kompaktowy typu CD-R, zawierający zeskanowane zdjęcia (zapisane w pięciu rozdzielczościach). Standard Photo CD został wprowadzony przez firmę Eastman Kodak.
   

¤

  Piksel najmniejszy element obrazu, który może być wyświetlany na ekranie monitora. Im mniejszy rozmiar piksela, tym większa może być rozdzielczość monitora.
   

¤

  PIO (Programmed Input/Output)  tzw. programowalny protokół wejścia/wyjścia urządzeń ATA. Sterowaniem rozkazami protokołu zajmował się procesor. Tryb PIO, o ile sprawdzał się w DOS-ie, to w systemach wielozadaniowych (Windows 98/NT, Linux, OS-2) niepotrzebnie zajmuje procesor. Szybkości transferu danych dla danego trybu PIO wynoszą: PIO 0 
   

¤

  Plug and play "włącz i działaj", tym hasłem określa się urządzenia nie wymagające od użytkownika żmudnej procedury instalacyjnej.
   

¤

  Poczta elektroniczna (e-mail)  usługa pozwalająca na przesyłanie listów za pomocą Internetu. Każdy użytkownik posiada swój unikalny adres skrzynki pocztowej, pozwalający jednoznacznie określić konkretny serwer oraz korzystającą z poczty osobę (identyfikator@adres_serwera).
   

¤

  Polifonia zdolność urządzenia cyfrowego do odtwarzania kilku dźwięków (głosów) jednocześnie.
   

¤

  Portrait pionowe ustawienie papieru.
   

¤

  PostScript język opisu strony, niezależny od urządzenia drukującego. Umożliwia opis wszystkich elementów tworzących stronę (tekst i grafikę) i połączenie ich w jednym pliku ASCII. Pozwala na uzyskiwanie tego samego efektu (wydruku) na różnych typach drukarek i naświetlarek bez konieczności wprowadzania zmian w dokumencie.
   

¤

  ppi (pixel per inch)  piksele na cal; miara rozdzielczości skanowania lub monitora. Określa liczbę punktów, z których zbudowany jest obraz rastrowy na długości 1 cala.
   

¤

  ppm (pages per minute)  w drukarkach stronicowych szybkość druku w stronach na minutę.
   

¤

  Protokół zestaw reguł i procedur rządzących komunikacją pomiędzy dwoma i więcej urządzeniami. Protokoły mogą być różne, ale regułą jest, że łączące się w danej chwili urządzenia muszą wykorzystywać ten sam protokół, aby była możliwa wymiana danych pomiędzy nimi.
   

¤

  Próbka zapisane cyfrowo brzmienie prawdziwego instrumentu.
   

¤

  Przeplot (Interlace)  wybieranie międzyliniowe; technika pozwalająca uzyskać wyższą rozdzielczość na monitorze niższej klasy, charakteryzuje się jednak dokuczliwym migotaniem obrazu.
   

¤

  PS/2 określenie, stosowanego głównie w płytach o konstrukcji ATX, rozwiązania interfejsu myszy i klawiatury, pochodzącego z konstrukcji komputerów IBM PS/2.
   

¤

  Punkt typograficzny jednostka miary, stosowana do wyrażania wielkości znaków typograficznych i graficznych. W DTP stosuje się dwa standardy punktu typograficznego: anglosaski (1 punkt to ok. 0,353 mm) lub metryczny (1 punkt to ok. 0,376 mm). Każdy program DTP powinien mieć możliwość swobodnego przejścia pomiędzy tymi dwoma standardami.
     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail