: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

M

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
  Magistrala patrz Szyna.
   

¤

  Mastering proces przygotowywania wzorca, służącego do masowej produkcji dysków CD i DVD (obejmuje wszystkie fazy poprzedzające).
   

¤

  MatchPrint rodzaj (obok cromalinu) wydruku próbnego.
   

¤

  MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  standard interfejsu szeregowego przeznaczonego do łączenia cyfrowych instrumentów muzycznych, m.in. klawiatur i syn-tezatorów.
   

¤

  Miksowanie proces mieszania i/lub łączenia sygnałów dźwiękowych pochodzących z różnych źródeł (np. mikrofonu, magnetofonu, instrumentu) w postaci elektronicznej, z regulacją pewnych parametrów sygnałów składowych (siły głosu, barwy).
   

¤

  Mip mapping kilka wersji tej samej tekstury, lecz o różnych rozmiarach, nakładanej w zależności od odległości od obiektu.
   

¤

  Mixed Mode CD dysk kompaktowy zawierający jednocześnie dane komputerowe (zapisane najczęściej jako ścieżka pierwsza) oraz utwory muzyczne (jako kolejne ścieżki). Po włożeniu do komputera rozpoznany jako dysk CD-ROM, odtwarzacz CD-Audio najczęściej wycisza pierwszą ścieżkę, zaś kolejne pozwala odgrywać jak ze zwykłej płyty muzycznej.
   

¤

  MNP (Microcom Network Protocol)  protokół korekcji błędów i kompresji danych opracowany przez firmę Microcom Inc.
   

¤

  Modem (MOdulator-DEModulator)  urządzenie pozwalające na przesyłanie danych cyfrowych po liniach analogowych, np. telefonicznych.
   

¤

  Moduł brzmieniowy specjalizowane urządzenie (w bardziej zaawansowanych kartach muzycznych w postaci układów scalonych) pełniące rolę syntezatora MIDI o identycznej strukturze jak instrument MIDI, lecz pozbawiony klawiatury.
   

¤

  Mora (moire)   niekorzystny efekt interferencji punktów rastrowych, powstających w druku barwnym lub przy skanowaniu ilustracji uprzednio wydrukowanych. W tym drugim przypadku można je usunąć za pomocą specjalnych filtrów zmiękczających, zawartych w programach retuszerskich.
   

¤

  MTB

(Mean Time Beetwen Failure)  średni czas bezawaryjnej pracy.

   

¤

  Multimedia słowo-wytrych, w odniesieniu do komputera oznacza zwykle sporą moc przetwarzania, duże możliwości graficzne i dźwiękowe.
   

¤

  Multiport (Multiport interface)  rodzaj interfejsu MIDI, umożliwiający wykorzystanie więcej niż jednego portu, z których każdy jest w stanie zapewnić pracę 16 kanałów MIDI.
     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail