: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

I

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
  IDE (Integrated Drive Electronics)   standardowe złącze twardego dysku, wprowadzone w komputerach IBM PC/AT, stąd zwane także AT-Bus lub ATA.
   

¤

  Ink-jet drukarka atramentowa.
   

¤

  Interfejs fragment układu, urządzenie lub program regulujący przepływ danych pomiędzy innymi układami, urządzeniami lub programami.
   

¤

  Interlinia odstęp pomiędzy następującymi po sobie wierszami.  
   

¤

  Internet ogólnoświatowa sieć komputerowa pozwalająca na dostęp do praktycznie nieograniczonej ilości danych, zawartych na komputerach podpiętych do Sieci.
   

¤

  Interpolacja zwiększenie rozdzielczości obrazu przez dodanie do niego nowych pikseli, których barwy są wyznaczane na podstawie barw pikseli sąsiednich.
   

¤

  Intranet sieć działająca w obrębie danej firmy, oparta na zasadach Internetu.
   

¤

  IPv6 nowa wersja protokołu IP. Jedną z kluczowych cech IPv6 jest znacznie zwiększona długość adresu, co pozwoli rozwiązać problemy z brakiem adresów IP w Internecie.
   

¤

  IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange)   protokoły sieciowe opracowane przez firmę Novell. Stanowią jedne z najbardziej popularnych protokołów; wykorzystywane w wielu sieciach (nie tylko NetWare).
   

¤

  IrDA (Infrared Data Association)  złącze do bezprzewodowej komunikacji za pomocą promieniowania podczerwonego.
   

¤

  IRQ sygnał w architekturze procesorowej komputera umożliwiający każdemu urządzeniu peryferyjnemu (m.in. portom szeregowym) przerwanie działania sprzętu (np. modemu) i oprogramowania, gdy przez mikroprocesor wysyłane jest żądanie.
   

¤

  ISA (Industry Standard Architecture)   tradycyjny wewnętrzny interfejs komunikacyjny PC, oparty na 8- lub 16-bitowej szynie, taktowanej zegarem ok. 8 MHz. W najnowszych konstrukcjach nie jest już stosowany.
   

¤

  ISDN (Integrated Services Digital Network)   cyfrowa sieć telekomunikacyjna, w której wszystkie dane, w szczególności głos, obraz i dane komputerowe, przesyłane są w postaci cyfrowej z maksymalną szybkością 128 kbps (64 kbps/kanał).
   

¤

  ISO 9660

norma definiująca hierarchiczny system plików na dyskach CD-ROM.

     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail