: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

F

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
  Face pojedyncze, najprostsze wielokąty, z których zbudowany jest obiekt.
   

¤

  FAT (File Allocation Table) - tabela alokacji (rozmieszczenia) plików, od której wziął swoją nazwę system plikowy FAT używany m.in. przez system DOS.
   

¤

  FIFO (First-In-First-Out) - tryb kolejkowania danych stosowany dla zniwelowania nierównomierności przepływu danych, co wpływa na podniesienie efektywnej prędkości transmisji.
   

¤

  FireWire interfejs szeregowy o dużej szybkości transmisji, zdefiniowany w specyfikacji IEEE-1394, obecnie stosowany jedynie w kamerach cyfrowych i napędach dysków, w przyszłości prawdopodobnie zastąpi ATA.
   

¤

  Firmware oprogramowanie wewnętrznej elektroniki urządzenia, zarządzające wszystkimi jego funkcjami.
   

¤

  FLASH programowalna, kasowalna pamięć nieulotna, stosowana jako karty pamięci zamiast HDD albo w celu uaktualnienia BIOS-u.
   

¤

  Flash BIOS BIOS zapisany w nieulotnej, lecz modyfikowalnej pamięci FLASH EPROM, co pozwala na jego aktualizację.
   

¤

  Flash ROM reprogramowalna pamięć stała, używana zwykle do przechowywania wewnętrznego oprogramowania (firmware, BIOS), np. modemu, odpowiedzialnego w dużej mierze za jego możliwości. Zastosowanie Flash ROM umożliwia łatwą aktualizację firmware przez np. załadowanie nowej wersji z dyskietki czy sieci.
   

¤

  Flat shading cieniowanie polegające na wypełnianiu całego wielokąta jednym kolorem
   

¤

  FM (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości, proces syntezy dźwięku polegający na odwzorcowaniu rzeczywistych instrumentów na podstawie algorytmów układu syntezatora. Daje bardzo słabej jakości dźwięk, zwłaszcza podczas naśladowania naturalnych brzmień instrumentów muzycznych.
   

¤

  Font czcionka. W DTP font oznacza matematyczny opis jednego kroju czcionki (pełnego zestawu znaków "od a do ż" i znaków specjalnych) przechowywanych w pamięci komputera. Wyróżniamy fonty rastrowe i wektorowe. Pierwsze charakteryzują się tym, że dla każdej wielkości kroju czcionki przechowywane są gotowe matryce (mapy bitowe) znaków, podstawiane w momencie ich użycia. Fonty wektorowe, zwane też skalowalnymi lub obrysowymi, opisane są funkcjami matematycznymi, takimi samymi dla dowolnej wielkości kroju czcionki. Dopiero w momencie ich użycia, na ekranie monitora lub w drukarce, tworzona jest odpowiednia mapa bitowa, przybliżająca teoretycznie idealny kształt czcionki w zależności od rozdzielczości urządzenia wyjściowego.
   

¤

  FP DRAM (Fast Page DRAM) - pamięć dynamiczna, wykorzystująca fakt przyspieszenia dostępu do danych, znajdujących się na jednej stronie pamięci RAM.
   

¤

  FPS (frames per second) - liczba klatek animacji na sekundę.
   

¤

  Frame pojedyncza klatka animacji lub sekwencji wideo.
   

¤

  Freeware oprogramowanie, które twórca udostępnia do darmowego rozpowszechniania, zachowując jednak prawa autorskie.
   

¤

  FSB (FrontSide Bus) - interfejs procesora, łączący go z resztą systemu.
   

¤

  FTP (File Transfer Protocol) - protokół transmisji plików wykorzystywany przez komputery do przesyłania danych.
   

¤

  Full-duplex (FDX) - pełny dupleks, możliwość jednoczesnej transmisji danych w obu kierunkach po tej samej linii.
     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail