: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

C

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
  C3D system dźwięku trójwymiarowego stworzony na wzór popularnego A3D przez firmę C-Media na potrzeby jej układów
   

¤

  Cache szybka pamięć podręczna, w której zapisywane są kopie często używanych danych zawartych w znacznie wolniejszej pamięci, np. RAM, w celu przyspieszenia dostępu do nich.
   

¤

  Cardige zbiornik, pojemnik z tuszem (ink cartridge) lub tonerem (toner cardige)
   

¤

  CCD (Charge Couple Devices) - urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym. Jest to światłoczułe urządzenie elektroniczne stosowane w skanerach i cyfrowych aparatach fotograficznych, przetwarzające padające nań światło w sygnał elektryczny.
   

¤

  CD (Compact Disc) - dysk kompaktowy
   

¤

  CD Bridge specyfikacja zapisu danych CD-I na płycie CD-ROM XA.
   

¤

  CD Plus dysk CD zawierający muzykę CD-Audio oraz dane komputerowe. W odróżnieniu od Mixed Mode CD, CD Plus ma dane muzyczne zapisane w pierwszej sesji, a dane komputerowe w drugiej
   

¤

  CD - DA (Compact Disc Digital Audio) - muzyczny dysk kompaktowy, który pojawił się jako pierwszy w 1983 roku.
   

¤

  CDA (Common Desktop Environment) - środowisko graficzne, które miało być standardowym interfejsem użytkownika w Uniksach.
   

¤

  CD Extra patrz CD Plus.
   

¤

  CD-I (Compact Disc Interactive) - dysk kompaktowy zawierający np. film interaktywny, a wiec taki, w którym możemy zmieniać przebieg wydarzeń.
   

¤

  CD-R (Compact Disc Recordable) - jednokrotnie zapisywalny dysk kompaktowy. Staje się on potem dyskiem CD-ROM, CD-Audio, CD-I itd.
   

¤

  CD Recorder urządzenie służące do nagrywania płyt CD-R, potocznie zwane nagrywarka.
   

¤

  CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) - dysk kompaktowy tylko do odczytu, zawierający wszelkiego rodzaju dane komputerowe.
   

¤

  CD-ROM XA (Compact Disc eXtended Architecture) - rozwiniecie standardu CD-ROM, dzięki któremu możliwe jest przeplatanie sektorów zawierających dane różnego typu (obraz, dźwięk, animacja), a następnie jednoczesne ich odtwarzanie.
   

¤

  CD-RW (Compact Disc ReWritable) - wielokrotnie zapisywalny dysk kompaktowy.
   

¤

  CD-UDF (Compact Disc Universal Disc Format) - system plików korzystający z zalet zapisu pakietowego.
   

¤

  Centronics pochodząca od nazwy firmy potoczna nazwa interfejsu równoległego.
   

¤

  Channel podstawowe pojecie systemu MIDI. Jedno gniazdo MIDI (IN lub OUT) może interpretować do 16 kanałów mających numery logiczne od 1 do 16.
   

¤

  Chip popularne określenie płytki krzemowej układu scalonego, często stosowane również wobec całego układu.
   

¤

  Chipset jeden lub kilka układów scalonych ASIC, przeznaczonych do realizacji funkcji określonego urządzenia. Określenie najczęściej stosowane w odniesieniu do chipsetów stanowiących fizyczna realizacje core logic płyty głównej komputera.
   

¤

  Chorus efekt stworzony przez zagęszczenie połączonego sygnału oryginalnego z jego wieloma kopiami. Efekt ten uzyskujemy przez wprowadzenie nieznacznych opóźnień i zmian wysokości dźwięku pierwotnego.
   

¤

  CIS (Contact Image Sensor) - niewielki, zintegrowany układ optyczny, zastępujący system zespołu luster i soczewek (stosowany dotychczas wraz z układami CCD)
   

¤

  Cluster (klaster) - jednostka alokacji przestrzeni dyskowej składająca się z kilku (np. 2, 4, 8, 16, 32) sektorów; najmniejszy fragment dysku, jaki może zostać przydzielony plikowi w systemie FAT.
   

¤

  CMYK (Cyan - jasnoniebieski, Magenta - purpurowy, Yellow - żółty, blacK - czarny) | zestaw podstawowych kolorów w subtraktywnym modelu barw. W wyniku ich mieszania można otrzymać teoretycznie każdą inna barwę. Model CMYK wykorzystuje absorpcje światła przez farbę naniesiona na papier. Gdy białe światło pada na farby półprzeźroczyste, cześć jego widma jest absorbowana. Kolor, który nie został zaabsorbowany, odbija się i wraca do oka. Teoretycznie połączenie czystych pigmentów niebieskozielonego, purpurowego i żółtego powinno tworzyć czerń absorbującą wszystkie kolory. Ponieważ wszystkie farby do drukarek zawierają zanieczyszczenia, po połączeniu trzech wymienionych farb otrzymuje się w rzeczywistości kolor brudnobrąowy. Musi on być uzupełniony czarną farba (K zamiast B, które mogłoby się kojarzyć z blue | niebieskim), by dawać prawdziwa czerń.
   

¤

  CompactFlash karta wykorzystująca pamięć typu Flash i zapisująca dane w oparciu o znana z dysków twardych architekturę ATA. Dzięki małym rozmiarom (36,4 × 42,8 mm) oraz pojemności sięgającej 192 MB jest jednym z najpopularniejszych nośników danych w aparatach cyfrowych. 
   

¤

  Core logic (rdzeń logiczny, szkielet) funkcjonalna konstrukcja łącząca podstawowe podsystemy komputera: procesor, pamięć oraz interfejsy systemowe i peryferyjne. cpi (characters per inch) - w trybie znakowym określenie gęstości druku, liczba oznaczająca liczbę znaków mieszczących się w linii o długości 1 cala
   

¤

  cps (characters per second) - jednostka prędkości transmisji, liczba znaków (bajtów) przesyłanych w ciągu sekundy. Stosowana często do określenia szybkości druku w drukarkach igłowych, oznacza liczbę znaków przy zadanej gęstości (najczęściej 10 cpi) drukowanych w ciągu 1 sekundy
   

¤

  CRC (Cyclic Redundancy Check) cykliczna kontrola nadmiarowa; metoda weryfikacji poprawności transmisji, polegająca na wyliczaniu dla każdego transmitowanego bloku specjalnego wielomianu kontrolnego po stronie nadającej i odbierającej. Weryfikacja przy użyciu CRC jest znacznie bardziej wiarygodna niz. w przypadku zwykłej sumy kontrolnej liczonej np. przez różnice symetryczna 
   

¤

  Cromalin typ odbitek próbnych sporządzanych z klisz, opracowany przez firmę DuPont
   

¤

  CRT (Cathode Ray Tube) - generalne określenie monitorów wyposażonych w kineskop. Obraz w takim monitorze jest uzyskiwany za pomocą kineskopu, który bombardowany jest stale odchylana wiązka elektronów
   

¤

  CTS (Clear To Send) - sygnał wystawiany przez modem do lokalnego komputera, wskazujący, ze modem jest gotowy do odbioru danych
   

¤

  Cyfrowy sygnał  sygnał nieciągły; napięcia oznaczające stany "włączony" bądź "wyłączony", co odpowiada wartościom 0 lub 1, czyli pojedynczemu T bitowi
   

¤

  Cylinder grupa ścieżek o tym samym numerze, znajdujących się na wszystkich powierzchniach talerzy napędu
   

¤

  Częstotliwość jeden z podstawowych parametrów określających cykliczne zjawiska fizyczne. Określa liczbę cyklicznych powtórzeń danego zjawiska w jednostce czasu; cz. określa m.in. właściwości fal elektromagnetycznych i akustycznych, wyrażane w hercach (Hz), gdzie 1 Hz = 1 cykl na sekundę
   

¤

  Częstotliwość 
próbkowania
wartość określająca, jak często mierzona jest wielkość sygnału analogowego przy przekształceniu go w postać cyfrowa. Im wartość ta jest większa, tym bardziej dźwięk cyfrowy jest zbliżony do swojego analogowego pierwowzoru
     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail