: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

B

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
  Back buffer struktura pamięci, w której przechowywane są bitmapy, tekstury oraz gotowe klatki animacji
   

¤

  Backup inaczej archiwizacja, polega na tworzeniu zapasowych kopii dancyh na wypadek awarii. Backup sporządzany jest zazwyczaj na zewnętrznych nośnikach pamięci masowej ( taśmy magnetyczne, CD-R itp.)
   

¤

  Bajt grupa bitów przechowywana i obsługiwana jako jednostka. Zazwyczaj stosuje się przelicznik 1 bajt = 8 bitów. Niekiedy bajt określa się mianem znaku.
   

¤

  Balans bieli wartość oznaczająca równość nasycenia składowych (czerwony - R, zielony - G, niebieski - B) koloru białego. Regulacja tego parametru pozwala na uzyskanie wierniejszych kolorów, w zależności od typu oświetlenia fotografo-wanego obiektu
   

¤

  Baud rate termin określający szybkość analogowej transmisji z jednego punktu do drugiego, inaczej jest to częstość modulacji nośnej używanej do transmisji danych
   

¤

  Beoulf oprogramowanie pozwalające na łączenie wielu komputerów w jedną "wirtualną maszynę" o duzej wydajności, tak zwany klaster
   

¤

  Bilinear filtering podczas skalowania tekstury dany piksel powstaje przez uśrednienie czterech sąsiednich
   

¤

  BIOS (Basic Input/Output System) zapisany w pamięci stałej, unikalny dla każdego typu komputera (płyty głównej) zestaw podstawowych procedur, pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem
   

¤

  BIOS setup program konfiguracyjny BIOS, pozwalajacy ustawić parametry pracy komputera. Standardowo wywołujemy go przez naciśnięcie klawisza Delete podczas startu komputera
   

¤

  Bit

najmniejsza wartość informacji, przyjmuje wartość 0 lub 1

   

¤

  Bit rate prędkość transmisji danych wyrażana w bitach na sekundę
   

¤

  Blitting kopiowanie pomiędzy różnymi obszarami pamięci (np. kopiowanie bitmapy z pamięci RAM do pamięci karty graficznej)
   

¤

  Blok najmniejszy fragment z danymi odczytywany (czy zapisywany) przez urządzenie typu CD-ROM (czy CD-Rekorder). Na płycie CD-ROM blok ma zazwyczaj wielkość 2048 bajtów
   

¤

  bps (bits per second) bity na sekundę, podstawowa jednostka miary prędkości transmisji danych
   

¤

  Bubble Jet drukarka atramentowa o termicznej zasadzie działania. Kropelki atramentu wyrzucane są przez pęcherzyki pray powstałe przy ogrzewaniu atramentu
   

¤

  Bufor układ pozwalający na chwilowe przechowywanie danych w czasie między ich przyjęciem a przesłaniem dalej, konieczny zwłaszcza przy transmisji danych między dwoma urządzeniami pracującymi z różną szybkością
     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail