: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

A

index | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

     
  A3D system dźwięku przestrzennego stworzony przez firmę Aureal. Wykorzystuje wszystkie najważniejsze filtry, pozwalające skutecznie oszukać ludzki słuch, a także symuluje wiele zjawisk fizycznych, jak np. efekt Dopplera. Wyraźnie słyszymy dźwięk dobiegający z boków, przodu, tyłu, góry i dołu.
   

¤

  Access time czas dostępu do danych, uwzględniający opóźnienia mechaniczne napędu i czas przetwarzania komendy; zwykle podawana jest wartość średnia (average access time)
   

¤

  ADSL (Asymetrical Digital Subscribes Line) technologia pozwalająca na szerokopasmową transmisję danych cyfrowych z szybkością do 8 Mb/s, po konwencjonalnych łączach telefonicznych.
   

¤

  AGAS (Anti-Glare, Anti-Static) silikonowa powłoka antyodblaskowa, pokrywają-ca ekran kineskopu
   

¤

  AGP (Accelerated Graphics Port) interfejs systemowy o dużej przepustowości danych, umożliwia bezpośrednią transmisję danych między pamięcią RAM i kartą oraz dostęp procesora do karty graficznej
   

¤

  AI ( Artifical Intelligence ) sztuczna inteligencja
   

¤

  Aliasing

dot. grafiki - stopnie widoczne na ukośnych liniach lub krawędziach obiektów spowodowane przez ostry kontrast tonalny między pikselami
dot. muzyki - określenie niechcianych pisków i gwizdów powstałych podczas próbkowania z częstotliwością niższą niż pomnożona przez dwa częstotliwość najwyższego tonu próbkowanego dźwięku

   

¤

  Alphaing blend efekt częściowej przezroczystości pikseli, dający wrażenie przenikania światła przez obiekty
   

¤

  Analogowy sygnał sygnał (akustyczny, elektryczny, w którym możliwa jest ciągła zmiana charakteryzujących go parametrów, np. natężenia czy częstotliwości. Standarowe linie telefoniczne posługują się sygnałem elektrycznym do przesyłania sygnału akustycznego (dźwięku, głosu itp. )
   

¤

  Antyaliasing wygładzanie boków obiektów przez uśrednianie kolorów tła i krawędzi
   

¤

  Apla powierzchnia pokryta jednolitą barwą o pełnym nasyceniu, np. czystą purpurą
   

¤

  Aplet krótki program napisany w języku Java, przeznaczony do zamieszczenia na stronach WWW. Programy takie rozpoznawane i interpretowane są przez przeglądarki internetowe. Wykonując określone zadania, najczęściej służą do ubarwiania i urozmaicenia witryn internetowych
   

¤

  APM (Advanced Power Management) system oszczędzania energii, opracowany przez firmy Intel i Microsoft dla komputerów przenośnych, stosowany dziś również w komputerach stacjonarnych
   

¤

  ARAS (Anti-Reflection, Anti-Static) obecnie najbardziej efektywna powłoka antyrefleksyjna, skomponowana z wielowarstwowej struktury przezroczystych materiałów o własnościach dielektrycznych
   

¤

  ARQ (Automatic Repeat reQuest) żądanie ponownego przesłania, termin określający funkcję modemu polegającą na tym, że modem rozpoznaje uszkodzone dane i żąda ponownego ich przesłania. Funkcja ta działa w sposób automatyczny bez udziału użytkownika. W ten sposób opisywana jest retransmisja uszkodzonych bloków danych, wykonywana w celu wykrycia błędów w protokołach MNP i V.42
   

¤

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kod używany do reprezentacji znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych, np. @,$,# itp.). W transmisji modemowej używany do przesyłania danych znakowych ( niekiedy określa się je także danymi tekstowymi). Pierwotnie z ośmiu bitów kodu, siedem służyło do kodowania znaków, zaś ósmy bit był bitem kontroli parzystości, obecnie wykorzystuje się go do kodowania rozszerzonego zestawu znaków (np. polskich "ogonków")
   

¤

  ASF (Automatic Sheet Feder) automatyczny podajnik papieru w drukarce
   

¤

  ASIC (Application Specified Integrated Circuit) układ scalony, zaprojektowany do realizacji określonego zestawu funkcji w konkretnym urządzeniu
   

¤

 

Asynchroniczna 
transmisja

przesył danych, w którym czas pomiędzy przesłaniem znaków może być różny. Innymi słowy nie używa się sygnału zegarowego, lecz sterowanie transmisją odbywa się przez bit startu na początku każdego znaku i przez jeden lub dwa bity stopu na końcu każdego przesłanego znaku.
   

¤

  AT standard konstrukcyjny PC, opracowany wiele lat temu przez firmę IBM i do niedawna powszechnie stosowany ( zwłaszcza odmiana o zmniejszonych gabarytach, zwana baby AT)
   

¤

  AT język poleceń używany do sterowania modemem, np. ustawienia parametrów pracy, inicjowania połączenia itp.
   

¤

  ATA (Advanced Technology Attachments) interfejs systemowy PC przeznaczony do komunikacji z dyskami stałymi. Standard ATA jest ciągle rozwijany w kierunku zwiększenia szybkości transmisji. Początkowo stosowano oznaczenia ATA-1,-2 itd., obecnie używa się określeń związanych z zegarem taktującym interfejs: ATA/33, ATA/66 itd.
   

¤

  ATAPI standard utworzony z myślą o urządzeniach pamięci masowej innych niż dyski twarde, ale podłączonych do zwykłych portów ATA/IDE. Urządzeniami korzystającymi z interfejsu ATAPI są m.in. napędy CD-ROM, DVD-ROM czy niektóre streamery oraz np. napęd dyskietek ZIP
   

¤

  ATX standard konstrukcyjny płyt głównych PC, opracowany przez firmę Intel i obecnie powszechnie stosowany. Coraz popularniejsze stają się jego odmiany: micro ATX i flex ATX, pozwalające na znaczne zmniejszenie wymiarów komputera
     
     
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail