DRAGOsystems

:index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

 

M a t e m a t c z n e

opis

     
download

[1Kb]

1. Zamiana liczby z systemu dziesiętnego na binarny (dwójkowy).
download

[907b]

2. Program sprawdza, czy dana liczba jest parzysta.
download

[956b]

3. Dowolna potęga liczby rzeczywistej.
download

[1kb]

4. Program wykonuje podstawowe działania na podanych dwóch liczbach całkowitych.
download

[1.2kb]

5. Program wczytuje n punktów na płaszczyźnie, po czym znajduje dwa punkty o najmniejszej odległości.
download

[1.1kb]

6. Program liczy pierwiastek kwadratowy metodą iteracyjną.
download

[1.1kb]

7. Pierwiastki równania kwadratowego typu   ax2 + bx + c = 0.
    8. Funkcja silnia z wykorzystaniem:
download

[978b]

a) pętli repeat
download

[974b]

b) pętli for
download

[988b]

c) pętli while
download

[987b]

d) rekurencji
download

[1.2kb]

9. Liczba doskonała (tzn. liczba która jest sumą swoich dzielników mniejszych od niej samej).
     
     
 

T a b l i c e

opis

     
download [1.1kb]

1.

Suma dodatnich wyrazów tablicy kwadratowej nad jej główną przekątną oraz ilość tych elementów.
download [1.1kb]

2.

Program sprawdza czy istnieje chociaż jedna para jednakowych liczb w tablicy jednowymiarowej.
download [1.1kb]

3.

Dwie największe liczby w tablicy dwuwymiarowej.
download [1.1kb]

4.

Program tworzy tablice H[i,j], gdzie każdy element tablicy H jest iloczynem minimalnej liczby m-tego wiersza tablicy W[m,n] oraz maksymalnej liczby w n-tej kolumnie tablicy W[m,n].
download [1.1kb]

5.

Program tworzy zbiór B[i], którego i-ty element jest liczba wyrazów ujemnych i-tej kolumny tablicy A[m,n]. 
download [1kb]

6.

Suma wyrazów tablicy kwadratowej nad jej główną przekątną.
download [1.1kb]

7.

Program wczytuje jednowymiarową tablice (do 50 różnych elementów) po czym zwraca element największy, najmniejszy, średnią oraz dokonuje podziału na liczby parzyste i nieparzyste.
download [1.1kb]

8.

Wartość minimalna oraz maksymalna tablicy jednowymiarowej wraz z indeksami.
download [1.1kb]

9.

Dwie najmniejsze liczby tablicy jednowymiarowej.
download [1.1kb]

10.

Program sumujący wyrazy tablicy kwadratowej znajdujące się nad jej główną przekątną i zawierające się w danym przedziale <P,Q>
download [1.1kb]

11.

Średnia arytmetyczna z nieparzystych wyrazów tablicy jednowymiarowej mniejszych od zadanej liczby N.
download [1.1kb]

12.

Suma tych elementów tablicy dwuwymiarowej, których oba indeksy są nieparzyste.
download [1.1kb]

13.

Program sortuje rosnąco daną tablicę jednowymiarową.
download [1.2kb]

14.

Program sortuje (w tablicy jednowymiarowej) liczby parzyste rosnąco a nieparzyste malejąco.
     
     
 

I n n e

opis

     
download

[1kb]

1. Program wyznacza liczbę oraz iloczyn elementów ciągu większych od zera.
     
     

 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail