DRAGOsystems

: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

 

A L G O R Y T M Y

Niestety dotychczas nie udało mi się opublikować wszystkich algorytmów, ale to nastąpi już wkrótce! Także jeżeli masz ciekawy algorytm to go do nas prześlij tutaj. Przyczynisz się w ten sposób do rozwoju naszej witryny (oczywiście autor będzie wymieniony)

     

s o r t o w a n i e

opis

 

 
   

METODĄ  KOPCA

czyli sortowanie z wykorzystaniem drzewa binarnego
    BĄBELKOWE jeden z bardziej popularnych algorytmów sortujących. niestety bardzo wolny...
  new! PRZEZ  WSTAWIANIE wstawiamy, wstawiamy, ... , wstawiamy i posortowane...
  new! PRZEZ  WYBÓR jak wyżej, z tą tylko różnicą, że nie wstawiamy a wybieramy :)
  new! PRZEZ  SCALENIE rekurencyjny algorytm na sortowanie przez dzielenie ciągu na połowy
    PRZEZ  ZLICZENIE bardzo prosty, aczkolwiek mało znany algorytm do sortowania liczb z określonego przedziału
    SZYBKIE jak sama nazwa wskazuje - jedno z najszybszych sortowań w praktyce
    KUBEŁKOWE czyli jak łatwo posortować liczby z przedziału <0,1)
    POZYCYJNE sortowanie zmiennych rekordowych - dat, adresów, itp.
  new! TOPOLOGICZNE troszeczkę teorii nikomu nie zaszkodzi, a więc proszę bardzo...
   
 

d z i a ł a n i a   n a
l i c z b a c h

opis

 

 
    ILOŚĆ  DZIELNIKÓW  LICZBY  N. czyli jak szybko wyznaczyć wszystkie dzielniki liczby naturalnej
    POTĘGOWANIE  niby oczywiste, ale warto jednak zajrzeć
    NWD  ORAZ  NWW największy wspólny dzielnik oraz najmniejsza wspólna wielokrotność
    LICZBY  PIERWSZE algorytm sprawdzający czy dana liczba jest pierwsza
    SITO  ERATOSTENESA jak wyszukać wszystkie liczby pierwsze z danego przedziału
    SCHEMAT  HORNERA przyspiesza obliczenie wielomianów
  new! WYSZUKIWANIE  LIDERA algorytm na znalezienie lidera (liczby występującej wiecej niż [n div 2] razy) w danym ciągu
    FUNKCJA  SILNIA rekurencyjny algorytm obliczania funkcji silnia
    ROZKŁAD  LICZBY  NA 
CZYNNIKI  PIERWSZE
czyli jak zapisać liczbę w postaci iloczynu liczb pierwszych
    ROZKŁAD  LICZBY  NA 
CZYNNIKI  PIERWSZE  2
to samo, ale 'z błędami', tzn. dużo prostszy sposób lecz nie doskonały
  new! PRZESZUKIWANIE  BINARNE algorytm na najefektywniejsze znalezienie danej liczby x w posortowanym rosnąco ciągu
     
 
 

o p e r a c j e   n a
g r a f a c h

opis

   
  new! GRAFY czyli co to właściwie są grafy? trochę teorii na początek...
  new! ALGORYTM
BELLMANA-FORDA
wyznaczanie kosztów dojścia od ustalonego wierzchołka do każdego innego
  new! ALGORYTM  DIJKSTRY podobnie jak w przypadku algorytmu Bellmana-Forda, tylko o mniejszej złożoności
  new! ALGORYTM 
FLOYDA-WARSHALLA 
wyznaczanie kosztów dojścia pomiędzy każdymi dwoma wierzchołkami grafu 
  new! ALGORYTM  PRIMA wyznaczanie minimalnego drzewa rozpinającego z grafu spójnego i nieskierowanego
  new! PRZESZUKIWANIE  GRAFU
W  GŁĄB  (DFS)
czyli jak odwiedzić każdy wierzchołek grafu dokładnie jeden raz :) tzn. mniej wiecej ...
  new! PRZESZUKIWANIE  GRAFU
WSZERZ  (BFS)
pozwala wyznaczyć najkrótsze z możliwych ścieżek od ustalonego wierzchołka grafu  do wszystkich pozostałych. Przy okazji wyznacza głębokość grafu.
   
     
 

g r a f i c z n e

opis

   
    WYPEŁNIANIE  WIELOKĄTÓW czyli funkcja 'fill' z programów graficznych od podstaw
   
     
 

i n n e

opis

   
  new! PROBLEM  OŚMIU  HETMANÓW rekurencyjny algorytm na postawienie ośmiu hetmanów na szachownicy tak, aby żadne dwa się nie szachowały
  new! PAKOWANIE  PLECAKA czyli co tu z sobą zabrać, kiedy miejsca tak mało a apetyt taaaki wielki...
   
 
 Powrót do MainPage

DRAGOsystems 2002

kontakt e-mail